Profiel eerste leerjaar A

Heb je …
 • het zesde leerjaar afgewerkt?
 • een advies voor 1ste leerjaar A in een aso-school gekregen?
 • zin in een vooral brede gemeenschappelijke vorming?
Dan ben je welkom in het eerste leerjaar A.

In het eerste jaar krijgen alle leerlingen dezelfde leerstof. Ze kunnen echter wel al een keuze maken en bepaalde vakgebieden verkennen.

Wens je …
 • kennis te maken met de Grieks-Romeinse cultuur en de invloed op onze samenleving? Ben je een krak in talen maar ook in wiskunde? Dan ben je welkom in het eerste jaar Klassieke Studiën. Je legt er de basis voor je latere studie Latijn en/of Grieks.
 • extra ruimte om wiskunde, Nederlands en Frans in te oefenen, te remediëren of te verdiepen? Kies dan voor differentiatie-uren, eventueel in combinatie met Wetenschappen en Techniek +.

Na het eerste leerjaar A hou je alle studiemogelijkheden open. Enkel wie Latijn kiest, kan ook in de daaropvolgende jaren deze studierichting volgen.


In het nieuwe vak Mens en Samenleving komen thema’s aan bod zoals financiële geletterdheid, sociale vaardigheden, mediawijsheid en burgerschap.

 • Problemen oplossen, een mening vormen en gevoelens uiten sterken je zelfvertrouwen.
 • Je leert omgaan met anderen in een diverse samenleving.
 • Een gezonde en duurzame levensstijl, aandacht voor hygiëne en zinvol mediagebruik zijn belangrijk.
 • Je krijgt inzicht in consumentengedrag en de werking van een onderneming en je leert omgaan met een budget.
 • Je ontdekt hoe de overheid werkt en welke invloed die op jouw leven heeft.

Profiel tweede leerjaar

Heb je …
 • goede resultaten behaald in het eerste leerjaar A?
 • zin gekregen in plannen en studeren?
 • geen schrik van een stukje theorie?
Dan kan je vlot starten in het tweede leerjaar.

In het tweede leerjaar maak je al een beperkte keuze voor één van de drie opties. Laat je vooral leiden door je interesses.

 • Wil je Latijn of Grieks studeren, dan ligt tweede Latijnse of Grieks/Latijnse open, op voorwaarde dat je in het eerste jaar Klassieke Studiën koos.
 • De optie Moderne Talen - Wetenschappen zet in op talen én wetenschappen. We laten je kennis maken met de studiegebieden van de bovenbouw met als doel een goede studiekeuze te maken. Je kan de focus leggen op talen of wetenschappen. Daarnaast komt economie aan bod tijdens de lessen Mens en Samenleving. Het vak wetenschappen integreert biologie, chemie, natuurwetenschappen (en computerwetenschappen).

Onze gedigitaliseerde wereld maakt het leven eenvoudiger. We willen je daarin wel begeleiden. Een stevige ICT-opleiding voor alle leerlingen van het tweede jaar is van belang voor je verdere studies.

Wat na de eerste graad?

Na het tweede leerjaar van de eerste graad zal je opnieuw moeten kiezen. Je hebt dan de voorbije jaren kennis gemaakt met heel wat vakken die je interesse hebben gewekt. Je kan je al een beter idee vormen van welke richting je met je studies wilt uitgaan. Alle opties in de tweede graad liggen op onze school voor je open: Latijn (met of zonder Grieks) als je in de eerste graad Latijn volgde, Humane wetenschappen, Moderne Talen, Economie of Wetenschappen. Ook andere onderwijsniveaus komen mogelijks in het vizier. Uiteraard zal het advies van jouw leraren, jouw interesse en wensen én de resultaten bepalen wat het best voor je is.