Profiel tweede graad

De richtingen in de tweede graad zetten één of twee vakken centraal: wetenschappen, humane wetenschappen, economie, Latijn of Latijn-Grieks. Dit zijn de hoofdvakken. Wiskunde wordt al dan niet versterkt gecombineerd met het hoofdvak.

Daarnaast krijgen alle richtingen dezelfde basis: moderne talen, wetenschappen en algemene vakken. Voor wie uit een optie met accent op STEM komt voorziet de school een vervolg via de richting Wetenschappen (met computerwetenschappen).

In de tweede graad leert de leerling zijn talenten reeds kennen en kan hij ze verder ontwikkelen om in de derde graad zelfstandig te kunnen leren en werken.