Eerste graad

Tijdens de eerste twee jaar van het secundair onderwijs begeleiden we leerlingen in het ontdekken van hun talenten en het maken van een goede studiekeuze. Alle leerlingen krijgen hetzelfde lesprogramma. In het optionele gedeelte kiezen ze volgens interesse en mogelijkheden. Alle leerlingen die een diploma lager onderwijs behaalden, worden in principe toegelaten tot de eerste graad van het secundair onderwijs.

 • 1ste jaar: keuze Klassieke Studiën, Moderne Talen of Wetenschappen
 • 2de jaar: opties Latijn, Latijn-Grieks, Moderne Talen - Wetenschappen

Enkel wie denkt zijn studies in de richting Latijn verder te zetten moét in de eerste graad de optie Latijn kiezen. Na de eerste graad zal de klassenraad een duidelijk advies uitspreken: ofwel stroomt de leerling door naar de bovenbouw (aso), ofwel wordt een andere onderwijsvorm voorgesteld (bso, kso, tso).

Bovenbouw

De bovenbouw biedt een resem richtingen Algemeen Secundair Onderwijs (aso) aan. We bereiden de leerlingen voor op studies in het hoger onderwijs (hogeschool / universiteit). In de tweede graad willen we de leerlingen motiveren om hun studies aan te pakken. Ze worden op de voet gevolgd door hun klasleraren. Een leerling in de derde graad is in staat zichzelf te motiveren en legt de focus op voorbereiding voor verdere studies.

2de graad:
 • Economie (met 4 of 5 uur wiskunde)
 • Humane Wetenschappen
 • Wetenschappen
 • Latijn (met 4 of 5 uur wiskunde)
 • Grieks - Latijn (met 4 of 5 uur wiskunde)

3de graad:
 • Economie - Moderne Talen
 • Economie - Wiskunde
 • Humane Wetenschappen
 • Wetenschappen - Wiskunde (met 6 of 8 uur wiskunde)
 • Moderne Talen - Wiskunde
 • Moderne Talen - Wetenschappen
 • Latijn - Moderne Talen
 • Latijn - Wetenschappen
 • Grieks - Wetenschappen
 • Wetenschappen - Wiskunde - Grieks (Uniek)
 • Wetenschappen - Wiskunde - Latijn (Uniek)